Όροι χρήσης και συναλλαγής

Καλώς ήρθατε στη netwavesolutions.gr.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης  προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (LINKS)

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links από το netwavesolutions.gr  δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών. Επίσης, το netwavesolutions.gr δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ
Ο Επισκέπτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Ο Επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία του netwavesolutions.gr από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Επισκέπτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Επισκέπτη άτομα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
To netwavesolutions.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
To netwavesolutions.gr αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός ρητών εξαιρέσεων. Όλα τα γραφικά περιεχόμενα αποτελούν ιδιοκτησία του netwavesolutions.gr ( πλην τα γραφικά που χρησιμοποιούνται- Δανείζονται (αναπαράγονται στην σελίδα μας),  για διαφημιστικούς σκοπούς από τα brand που συνεργάζεται το netwavesolutions.gr , καθώς η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στους ίδιους.)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η netwavesolutions.gr δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα σε καμία μορφή, καθώς είναι ιστοσελίδα προβολής.

COOKIES
Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο, έτσι και στο netwavesolutions.gr χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε τον χρήστη και να προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες.